Hızır Bahtiyar Aytaç, projelerini yazdı

HBAytac

DERSİM KÜLTÜR MERKEZİ

Dersim Kültür Merkezi projesiyle Dersim’i kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.  Çok amaçlı olarak kullanılacak olan kültür merkezi bünyesinde müzik, resim, fotoğraf, tiyatro, sinema eğitimlerinin verildiği birimler olacak.
Kültür merkezine bağlı Alevilik Tarih Araştırma Merkezi ve Dersim Araştırmaları Merkezi kurulacak. Bu merkezler Dersim ve Alevilik üzerine çalışmalar yapan araştırmacılara açık olacaktır. Merkezde kültür sanat etkinlikleri düzenleyerek kent insanı kültür ve sanatla buluşturmayı hedefliyoruz.

KIRMANCKİ/ZAZACA KURSLAR

UNESCO’nun raporuna göre yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan anadilimiz Zazaca’ya sahip çıkacağız. Belediye ve Tunceli Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü ile işbirliği yapılacak. Belediyeye ait kültür merkezlerinde Zazaca okuma-yazma kursları düzenlenecek. Zazaca ile ilgili yapılacak çalışmalar (kitap, dergi, saha araştırmaları vb.) belediye tarafından finanse edilerek desteklenecek. 5-13 yaşındaki çocuklara yönelik özel Zazaca kurslar düzenlenecek.

DERSİM KENT MÜZESİ

Belediyemiz bünyesinde Dersim kent müzesi kurulacak.

DERSİM 38 ARŞİV VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ

Dersim 38 Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi kurulacak. Dersim 38 ile ilgili çalışmalar bu merkezde toplanacak. Merkez, bu alanda çalışma yapan araştırmacılar, akademisyenlere açık olacak.  Ayrıca merkez bünyesinde Dersim 38 müzesi kurulacak.

İNANÇ MERKEZLERİ

Dersim’deki önemli inanç merkezleri ve ziyaretler belediye tarafından tarihsel dokularına zarar verilmeden restore edilecek. Atatürk Mahallesi’nde (Sienk) Cemevi projesi hayata geçirilecek. Cemevlerinin ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak. Su, elektrik, yakacak, temizlik vb. giderleri karşılanacak.
Dersim kent merkezine Dersim’deki 12 Alevi Ocağı’nı temsil eden özel bir meydan yapılacak. Bu meydana 12 Ocağı temsilen 12 sembol (heykel vb.) yapılacak. 12 ocağın isimleri yazılacak.

MUNZUR FESTİVALİ

Son yıllarda giderek özünden koparılan Munzur Kültür ve Doğa Festivali yeniden aslına uygun olarak yapılacak. Munzur Festivali, Dersim’in dilini, kültürünü ve inancını yansıtacak. Dersim’in değerleri esas alınacak, şehrin tanıtımı ön plana çıkarılacak. Festivalde köylülerin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması teşvik edilecek. Munzur Festivali içi boş bir tüketim festivali olmaktan çıkarılacak, kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla renklendirilecek.

KÖY ÜRÜNLERİ PAZARI

Kent merkezinde köylülerin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin satıldığı pazar alanı yapılacak. Kentin çevre illere olan bağımlılığı azaltılacak, köylerde yaşayan hemşerilerimiz üretime teşvik edilecek. Dersim’e özgü olan ürünlerin markalaşması için ilgili kuruluşlarla ortak projeler hazırlanacak. Organik tarım desteklenecek.

KADIN DESTEK MERKEZİ VE SIĞINMA EVLERİ

Belediye bünyesinde kadın destek merkezi ve sığınma evleri yapılacak.

KENT PLANLAMASI, DOĞA VE ÇEVRE

Dersim’de çarpık yapılaşmaya son verilecek. İmar rantı sona erecek, şehrin betonlaşmasının önüne geçilecek. Modern ve yaşanılabilir yaşam alanlarının oluşması için yasal düzenlemeler yapılacak. Dersim modern bir kent kimliğine büründürülecek. Şehrin yapısını bozan yapılar yerine estetik yapılar, yeşil alanlar yapılacak. Yurttaşlarımızın rahat gezebileceği yeşil alanlar oluşturulacak.  Bisiklet sürücüleri için özel yollar yapılacak. Spor alanları engelli yurttaşlarımızın yararlanabileceği hale getirilecek.

Doğa ve çevre kirliliği ile mücadele edilecek.  Doğamıza zarar veren baraj ve HES projelerine karşı mücadele edilecek. Dersim’in doğası korunacak. Munzur ve Pülümür Vadisi’nde doğanın dengesini bozan, Munzur Ve Pülümür nehirlerine zarar veren yapılaşma ve tahribat durdurulacak.

SOSYAL TESİSLER

Belediyeye ait sosyal tesislerin özelleştirilmesi durdurulacak. Belediyeye ait tesisler (cafe, restaurnt, düğün salonu, fırın) halkın hizmetine açılacak. Yurttaşlarımız bu tesislerden çok uygun fiyatlardan yararlanabilecek. Belediyenin gelir kaynakları arttıralacak, iş istihdamı yaratılacak.

AÇIK HAVA TİYATROSU

Kent merkezinde açık hava tiyatrosu yapılacak. Bu alanda tiyatro, açık hava sineması, konser gibi sanatsal etkinliklerin yapılabileceği şekilde tasarlanacak. Senfoni orkestrasının konserlerinin verilebileceği şekilde akustik düzenlemesi yapılacak. Bu alan festivalde konser alanı olarak kullanılacak.

DOĞA VE İNANÇ TURİZMİ

Dersim doğa ve inanç turizmi açısından yüksek bir potansiyel taşımaktadır. Dersim’in turizm bölgesi olması için projeler hazırlanacak, yatırım yapmak isteyen turizmcilerle işbirliği yapılacak. Aleviliğin en önemli kentlerinden biri olan Dersim’de inanç turizmine önem verilecek. İnanç turizmine yönelik projeler hazırlanacak.

ULAŞIM – BARINMA SORUNU

Dersim’in en önemli sorunlarından biri olan barınma ve ulaşım sorununa köklü çözümler üretilecek. Halkonut projesiyle konut sorunu çözülecek. Ulaşım sorununun çözümü için projeler üretilecek. Yurttaşlarımız rahat ve ekonomik ulaşım imkanına kavuşacak.  Araç parkı sorunu, çok katlı otoparklar yapılarak çözülecek. Yeni yapılacak apartman ve sitelerde otopark yapma zorunluluğu getirilecek.

Kaynak: http://www.bahtiyaraytac.com/projeler